Vereisten

1. Machtiging aan advocaat en procureur
Bij gerechtelijke procedures in Spanje, moeten partijen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat en procureur. Hiervoor is het nodig een notaris de machtiging op te laten stellen.

Dit kan op verschillende manieren:
*bij het Spaanse Consulaat in Nederland of bij een notaris in Spanje;
*ten overstaan van de secretaris van de rechtbank
* bij een Nederlandse notaris; deze laatste optie is alleen duurder en vertraagt de zaak.
Wij zullen u graag bijstaan bij het verkrijgen van deze machtiging.

2. Uittreksel van de burgerlijke stand
Bij alle familierechtelijke zaken moeten, bij aanvang van de zaak, uittreksels van de burgerlijke stand worden ingediend bij de rechtbank. Mocht het om Nederlands (of andere niet Spaanse) documenten gaan, dan is het noodzakelijk dat de documenten vertaald en gelegaliseerd worden. Uiteraard kunnen wij hiervoor zorg (laten) dragen.

3. Bewijs
Bij alle gerechtelijke procedures is bewijs van wezenlijk belang. In principe moet degene die stelt bewijzen. Daarom raden wij u aan alles waarmee u uw standpunten zou kunnen onderbouwen te bewaren. U kunt hierbij denken aan rekeningen (om de kosten van het onderhoud van de kinderen aan te tonen), maar ook aan e-mails, foto’s, video’s, en alle andere documenten die van nut kunnen zijn.

Mondelinge afspraken zijn namelijk wel geldig, maar onmogelijk te bewijzen.