Scheiden

Een echtscheidingsprocedure kan in Spanje aanhangig gemaakt worden indien de echtgenoten in Spanje wonen of gewoond hebben en een van beiden nog steeds in Spanje woont. De plaats waar het huwelijk voltrokken is, of de nationaliteit van de echtgenoten, is niet relevant.

Het verzoek tot echtscheiding kan zowel door de echtgenoten gezamenlijk, als door een van de echtgenoten ingediend worden. Indien er geen kinderen in het spel zijn, is het gebruikelijk en raadzaam de gemeenschappelijke procedure te volgen. Dit is niet alleen goedkoper, maar een dergelijke procedure verloopt ook sneller.

Overigens is de duur van een procedure altijd moeilijk te voorspellen. Dit hangt onder meer af van de rechtbank die over de zaak oordeelt. Daarnaast kunnen omstandigheden die zich tijdens de procedure voordoen voor vertraging zorgen. Soms zijn partijen hier zelf debet aan, maar soms doen zich ook ontwikkelingen voor buiten de wil van de betrokken echtgenoten. Uiteraard zullen wij met u bekijken hoe wij op zo kort mogelijke termijn het gewenste resultaat kunnen bereiken.