Hoe gaan wij te werk

Voor u aan een rechtszaak begint, moet u weten dat de uitkomst van een rechtszaak nooit met zekerheid te voorspellen is. Wel kunnen wij een goede inschatting voor u maken. En natuurlijk kunnen wij – door in overleg met u de relevante argumenten naar voren te brengen – de uitkomst te beïnvloeden.

Voordat wordt besloten tot een procedure, bekijken wij samen met u altijd de mogelijkheden om in onderling overleg met de andere partij tot overeenstemming te komen. Indien dit lukt, leggen wij de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst en vragen wij de rechter deze overeenkomst te bevestigen. Zo houden partijen de zaak zelf in de hand en wordt de ellende waarmee een procedure veelal gepaard gaat, voorkomen.

In deze gevallen kunnen we optreden als advocaat van beide partijen en samen met de betrokkenen de afspraken opstellen, of van een van de partijen om in overleg met de advocaat van de wederpartij tot een overeenkomst komen.
Soms is een overeenkomst echter niet mogelijk en een procedure onvermijdelijk.

Goede juridische bijstand kan dan van doorslaggevend belang zijn. Wij staan u hierin graag bij, waarbij wij een reëel beeld geven van de situatie. Tijdens de procedure houden we u steeds op de hoogte van alle ontwikkelingen.