Formaliteiten

Zowel voor als na de juridische procedure moet aan bepaalde formaliteiten worden voldaan. Zo zal bijvoorbeeld een in Spanje uitgesproken echtscheiding van een in Nederland voltrokken huwelijk ingeschreven moeten worden, is voor een erfenis een overlijdensuittreksel nodig en zal bij overlijden altijd moeten worden gekeken of er nog verzekeringen of testamenten zijn opgemaakt.

Ondanks alle inspanningen van de Europese landen om tot een vergaande harmonisatie en vereenvoudiging van erkenning van Europese documenten en beschikkingen te komen, zijn er nog steeds veel verschillen per land.

Wij zijn van deze verschillen goed op de hoogte. U kunt daarom bij ons altijd informeren naar de te verrichten formaliteiten.