Erfenis

Wat te doen met de (nagelaten) flat aan de Spaanse kust in geval van overlijden? En de bankrekeningen en openstaande water- en gasrekeningen van de overledene? In bepaalde gevallen zal de Spaanse rechter bevoegd zijn te oordelen over de afwikkeling van een erfenis, bijvoorbeeld als de erflater zijn woonplaats in Spanje heeft of als het om goederen gaat die zich in Spanje bevinden.

De erfenis kan in onderling overleg verdeeld en toegekend worden, met tussenkomst van advocaat en notaris, maar als de erfgenamen er niet samen uit komen zal de rechter de verdeling vaststellen en de erfenis toekennen.

Een in het buitenland opgemaakt testament is in Spanje gewoon geldig. Wij raden wel altijd aan om in gevallen waarin op welke wijze dan ook meerdere landen betrokken zijn, het testament tweetalig op te laten stellen, of het testament te laten vertalen, en in beide (of meerdere) landen een kopie te bewaren.

Dit kan de nabestaanden veel ellende -en verdriet- besparen.
Het is overigens in elk geval raadzaam een testament op te laten maken. Ook bij testamenten geldt dat duidelijkheid veel problemen kan voorkomen. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een geschikte Spaanse of Nederlandse notaris, die u nader kan adviseren en het testament voor u kan opstellen.