Boedelverdeling

Na een echtscheiding (als het huwelijk in gemeenschap van goederen voltrokken is), maar ook als partijen uit elkaar gaan en gezamenlijke bezittingen hebben, zullen de gemeenschappelijke bezittingen en schulden verdeeld moeten worden. Indien partijen gezamenlijk het verzoek tot echtscheiden indienen, zal de verdeling opgenomen worden in het convenant dat door de rechter bevestigd moet worden (boedelverdeling) .

Komen partijen er niet samen uit, dan is na de echtscheidingsprocedure een nieuwe procedure, waarin de rechter zich zal uitspreken over de verdeling van de gemeenschap, onvermijdelijk.