Alimentatie

Het komt met zekere regelmaat voor dat een van de partijen zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van de alimentatie niet nakomt.
Woont de niet -nakomer in Spanje, dan is de Spaanse rechter bevoegd. Dat is ook wel zo praktisch, aangezien de rechterlijke beschikking of het convenant ook in Spanje uitgevoerd zal moet worden. In dergelijke gevallen kan onder andere beslag gelegd worden op de inkomsten of bezittingen van de niet-nakomer in Spanje.

Overigens wijzen we erop dat het niet betalen van de alimentatie als delict beschouwd kan worden